Archief voor Categorie Apparatuur & electronica

Kabels, kabels en nog meer kabels op motorjacht Xanthiona

Bij het begin van de afbouw van ons motorjacht Xanthiona had ik me heilig voorgenomen om de gehele bedrading van de 24 V, de 230 V en voor de apparatuur en instrumenten heel precies en netjes volgens de regels van de kunst aan te leggen. Leidraad waren de ISO standaarden voor de DC stroom ISO 10133 (24 V gelijkspanning) en AC stroom ISO 13297 (230 V wisselspanning). Het 24 V systeem is gebaseerd op het principe van het Czone ‘distirbuted power system’‘, waarbij slechts 1 dikke kabel naar een verdeelpunt (output module) loopt waar dan de lokale stroomverbruikers met korte kabels worden aangesloten. De Czone modules zijn onderling verbonden met een NMEA2000 network en met behulp van een Czone display of Czone software kan men dan digitaal apparatuur aan en uit schakelen. Er zijn 5 output modules geinstalleerd op de volgende locaties: motorruimte (2 x), stuurpositie flying bridge, keukenpaneel en de (nood)stuurpositie in de keuken. Op deze manier van een ‘distributed power system’ voorkomt men dikke kabelbomen en door de eenvoud en overzichtelijkheid van het systeem is storing zoeken eenvoudig. Zie voor wat meer achtergrond o.a. de volgende artikelen op dit weblog: Update elektrische schema’s, Xanthiona nu digitaal bestuurd en Eerste proefvaart na upgrade. Zie ook hieronder de laatste update van het 24 V/NMEA2000/Czone schema.

Laatste update 24 V/NMEA2000 systeem

Voor het 230 V systeem is voor het schakelen van het licht, het aansturen van de centrale verwarming per kamer en voor het openen en sluiten van het raam, een huisautomatiseringssysteem geinstalleerd, gebaseerd op het KNX principe. Met programmeerbare knoppen op een KNX display kan het licht vanaf meerdere plekken worden geschakeld. Een aantal lichten zoals in de hal en de badkamers gaat via bewegingssensoren automatisch aan en na ca. 30 seconden automatisch weer uit. In 1 van de badkamers wordt de warmte-terug-win unit (WTW) door de sensor in stand 3 geschakeld en blijft 20 minuten aan om condens en luchtjes te verwijderen. Zie o.a. de volgende artikelen op dit web-log CV eindelijk aangestuurd via KNX, Ventilatie gekoppeld aan huisautomatisering en Vorderingen aan het elektrisch als je meer wilt weten over het KNX huisautomatiseringssyteem. Zie hieronder de laatste update van het 230 V systeem.

230 V systeem

Al deze electronica en apparatuur wordt verbonden met elkaar via een heel assortiment van kabels. Het spanningsverlies over de totale lengte van een kabel bepaald met name de dikte van de kabels, zoals ik al eens beschreef in dit artikel: Amps, AWG, ISO en koffiedik kijken. De eerder genoemde ISO standaarden beschrijven ook voor een deel de kleur, het type, waar ze  moeten worden geinstalleerd en hoe ze moeten worden afgewerkt. Zo moeten voor de 230 V AC kabels de bekende blauw/bruin en gele-groene aders worden gebruikt en voor 24 V DC alleen rood en zwart. Verder moeten AC en DC minstens 10 cm van elkaar gescheiden zijn en moeten de uiteinden van de kabels voorzien zijn van adereindhulzen. Tot zover de theorie over het georganiseerd en overzichtelijk aanleggen van een elektrisch systeem.

Onder de keuken door: de 230 V kabels in grijze koker 10 cm gescheiden van 24 V kabels in witte kokers

De praktijk is echter weerbarstig en uiteindelijk eindig je toch op bepaalde plekken met een behoorlijke spaghetti aan kabels. Tussen de salon en de keuken is een paneel met redelijk wat apparatuur en logischerwijs dus ook redelijk wat kabels. Bovendien gaan er een aantal kabels van de stuurpositie op de flying bridge via dit paneel naar de motorruimte of naar de stuurpositie in de keuken.

Links op de foto zie je onder de keuken door, de 230 V kabels in de grijze koker die uit de motorruimte komen. Ze zijn keurig 10 cm gescheiden van de 24 V kabels in de witte kokers, die vanaf het keukenpaneel komen. Maar iets daarvoor komt er kabelspaghetti onder het keukenpaneel uit, zoals je op de volgende foto ziet. Het lijkt wat onoverzichtelijk, maar aan de ene kant zijn de kabels vrij goed herkenbaar: de KNX kabels zijn groen, alle stuurstroom kabels zijn grijs, de NMEA2000 backbone kabel zijn ook grijs, maar een geheel ander type, de 24 V kabels zijn rood en zwart en op dit punt lopen geen 230 V kabels. Ook is het einde van de kabels gelabeld of is er een label aangebracht op de elektrische module of apparatuur. Bovendien is alles gedocumenteerd zoals je in de schema’s hier boven ziet. Mocht er een storing zijn, dan zijn de kabels goed te volgen.

Kabel spaghetti van onder het keukenpaneel

Op de volgende foto zie je alle apparatuur op het paneel in de keuken. Door de jaren heen is de hoeveelheid gegroeid en toen ik recentelijk de nieuwe Simrad RS90 black box marifoons wou installeren, moesten er eerst een aantal andere apparaten worden verschoven. Maar nu is het wel zo’n beetje compleet. Ik had de black box ook op een beschermde plek op de flying bridge kunnen installeren, maar vond de plek op het paneel in de keuken toch meer weerbestendig. Met als gevolg nog meer kabels die moeten worden doorgevoerd naar de flying bridge.

Een opsomming van de kabels die van/via het paneel naar de flying bridge lopen:
-24 V voor Czone output module
-2 x NMEA2000 netwerk kabels
-1 x GPS voor tbv AIS zender/ontvanger
-1 x VHF antennekabel tbv AIS zender/ontvanger
-1 x VHF antennekabel tbv marifoon
-1 x externe speakerkabel tbv marifoon
-1 x 7 aderig handsetkabel tbv marifoon
-2 x stuurstroomkabel voor boeg- en hekschroef
-4 x stuurstroomkabel voor op afstand aan en uit zetten van hoofdschakelaars
-1 x 8 aderige kabel voor omzetten analoge signalen van motorpaneel naar digitaal voor NMEA2000
-1 x 8 aderige kabel tbv gas/motorhendel
-1 x kabel voor aansturing TV satellietontvanger
-1 x kabel voor ontvangst van TV satelliet
-1 x reserve coax kabel
-1 x 230 V kabel
-1 x 20 aderige kabel voor het motorpaneel
-2 x hydraulische slangen voor het stuurwiel

Het resultaat van het doorvoeren van al deze kabels naar de flying bridge zie je op de laatste foto. Lijkt ook wel wat op spaghetti, met dien verstande dat dit volledig uit het zicht is en dat sommige kabels die niet ingekort kunnen worden of waarvoor wat extra lengte is aangehouden, hier onder het instrumentenpaneel is opgebost. Als ik heel veel tijd heb ga ik dit nog wel wat verder fatsoeneren.

Het paneel in de keuken met veel apparatuur en doorvoer van kabels

Rechts boven in de hoek lopen deze kabels van het paneel door naar de flying bridge

De kabels zoals ze vanaf het paneel beneden zijn doorgevoerd naar de flying bridge

1 reactie

Route informatie met de Riverguide app nog niet geschikt voor motorjacht Xanthiona

Twee weken geleden tijdens de terugtocht van de Xanthiona van Rotterdam naar Strand Horst, heb ik geprobeerd de app Riverguide Recreant te gebruiken. Riverguide is het innovatieplatform van en voor de vaarwegbeheerders, met als doelstellling de veiligheid, verkeersregulering, vlotheid en duurzaamheid op de landelijke vaarwegen en in havens te bevorderen. Het bestaat klaarblijkelijk al sinds 2017 en diverse provincies, Rijkswaterstaat en een aantal grote havens werken er aan mee.

Riverguide recreant app

Tot nu toe gebruik ik PC-Navigo en dat bevalt goed. PC-Navigo heeft veel mogelijkheden en en voor mij is de route-planning het belangrijkst. Op basis van hoogte, breedte en diepgang kan PC-Navigo de vaarroutes van punt A naar punt B berekenen. Met de breedte van 5.50 meter en een hoogte van 7.00 meter (met antennes neer: 6.05, met radarbeugel neer: 5.40) kan ik met de Xanthiona lang niet overal varen. Route planning is dus essentieel. Ook kun je met PC-Navigo tussengelegen aanlegplaatsen opgeven, zodat niet alleen de kortste route wordt berekend, zie bijvoorbeeld vorig bericht, waarbij we via Leiden en Haarlem terug varen naar Strand Horst en niet via de kortste route via het Amsterdam-Rijnkanaal.

Het mooie van PC-Navigo is ook dat het gebruik maakt via internet van de meeste actuele gegevens van het River Information System (RIS), de gegevens van o.a. de stremmingen die door Rijkswaterstaten van de diverse Europese landen via het RIS bekend worden gesteld. Stremmingen van dag tot dag, die van invloed zijn op de te varen route, PC-Navigo houdt hier rekening mee en zorgt eventueel voor een alternatieve route.

Geen doorgang via Waddinxveen en Boskoop vanwege werkzaamheden

Riverguide zou op basis van de meest actuele data hetzelfde moeten doen, echter helaas waren onze ervaringen met Riverguide niet goed. Op zich lijkt het een aardige app, geinstalleerd op een Android telefoon, biedt het de mogelijkheid een begin- en eindpunt van een route in te voeren. Het houdt ook rekening met de afmetingen van het schip en zou dus op basis van de actuele stremmingen een route moeten berekenen.

Het eerste pijnpunt is dat Riverguide wel weet dat er een stremming is, maar niet de gegevens van de stremming toont. Zo kon ik tijdens de terugtocht van Rotterdam naar Strand Horst klaarblijkelijk volgens Riverguide niet via Waddinxveen en Boskoop, de app verwijst vervolgens naar een email van RWS.

RWS geeft aan dat het wel kan, maar niet voor 09.30 en niet na 16.00

Bij het bekijken van de detail gegevens op de site van RWS bleek dat er werkzaamheden waren en dat er voor 09.30 en na 16.00 uur door de recreatievaart niet gevaren kon worden, maar binnen die tijd dus wel. Ook kon ik vanuit Leiden niet verder naar Haarlem door werkzaamheden aan een bepaalde brug volgens de app.

De site van RWS gaf echter in detail aan dat er elke 2 uur een bloktijd van een half uur was dat de brug wel open was. Jammer dat Riverguide er geen rekening mee hield en meldde dat het niet mogelijk was deze route te varen.

Op basis van AIS positie geen route, via GPS positie wel een route

Riverguide kent verder niet alle ligplaatsen zoals die in PC-Navigo wel bekend zijn, met name in ons geval waren er geen ligplaatsen in het centrum van Haarlem. Bij het gebruik van de paar ligplaatsen die Riverguide voor Haarlem had, maakt het verschil uit of je voor of na een brug ligt. Bij de ene ligplaats voor de beweegbare brug zegt Riverguide: no go. Met een ligplaats net na de beweegbare brug is er wel een route beschikbaar.

Uiteraard heb ik mijn ervaringen gedeeld met het ontwikkelteam van Riverguide. Ze reageren snel en staan erg open voor feedback om de app te verbeteren. Volgens hun zullen zeker in een volgende versie de detail gegevens van de stremmingen ook in Riverguide zichtbaar zijn. Omschakelen naar andere sites is dan niet nodig.

Nadat ik nogmaals een route probeerde te plannen van mijn ‘huidige locatie’ (dat was Haarlem op dat moment, net voor de laatste spoorbrug), was het wederom niet mogelijk naar Strand Horst te varen. Na feedback met Riverguide bleek dat de app rekening houdt met de AIS positie, zoals die op dat moment bekend is. Klaarblijkelijk, volgens het team, spoort dat niet met de actuele GPS positie. Door het verwijderen van het profiel van de Xanthiona, wordt er geen rekening meer gehouden met de AIS positie en wordt de GPS positie gebruikt voor ‘huidige locatie’. Nu was er wel een route berekend.

Lijstweergave in Riverguide is handig voor details van bruggen en sluizen

Nou hoef ik mezelf niet te zien varen op een 5 inch telefoonschermpje, want hiervoor heb ik mijn navigatie-PC met PC-Navigo op een 18 inch scherm, maar de app geeft via de ‘Lijst’ weergave wel in een handig overzicht de brughoogtes, VHF kanalen en telefoonnummers. In principe is dat in PC-Navigo ook beschikbaar, maar met de Riverguide app lijkt dat iets makkelijker en handzamer.

Er is ook een Windows versie van Riverguide, bedoeld voor de binnenvaart. Na het installeren van die versie op de windows navigatie-PC, bleek dit ook echt voor de binnenvaartschippers te zijn, want geen enkele ligplaats voor de pleziervaart was zichtbaar in het programma.

Wellicht na meer feedback en het doorvoeren van de nodige verbetering kan Riverguide recreant zijn nut bewijzen. Zeker naast PC-Navigo en als mogelijke back-up lijkt het me bruikbaar.

Een reactie plaatsen

Meer mogelijkheden voor remote monitoring met SeaSmart voor motorjacht Xanthiona

In de artikelen Status motorjacht Xanthiona op afstand bewakenVerdere overwegingen remote monitoring en Alternatieven voor remote monitoring heb ik een aantal producten en mogelijkheden besproken om de status van walstroom, de service accus en het niveau van de tanks van ons motorjacht Xanthiona op afstand te kunnen monitoren. Na mijn keus voor de SeaSmart Enet van Chetco Digital, is in de artikelen Seasmart remote monitoring deel-1Seasmart remote monitoring deel-2Seasmart remote monitoring deel-3 en Seasmart remote monitoring deel-4 uitgelegd hoe het zit met de NMEA2000 informatie die SeaSmart publiceert op de HelmSmart cloud service.

De HelmSmart cloud service biedt nog meer mogelijkheden via hun Freeboard site. Op die site kun je een dashboard aanmaken met je eigen lay-out en informatie die je wilt zien. Joe Burke van Chetco Digital had voor mij al een aardig voorbeeld gemaakt:

Je kunt op het dashboard onder andere heel aardige grafieken opnemen, zoals je hier ziet van de status van de service accu en de walstroom aansluiting. De grafieken geven de mogelijkheid om het stroomverbruik te analyseren.

 

Duidelijk is er een piek rond 10.00 uur in het gebruik van de 230 V stroom, zichtbaar in de AC status grafiek. Mogelijk omdat er een aantal apparaten tegelijkertijd werden gebruikt, met een hoger vermogen dan de walaansluiting kan leveren. Daarom wordt er bijgeleverd uit de accu’s die 24 V levert aan de Victron Quattro om het om te zetten naar 230 V. Je ziet dus ook een piek rond 10.00 uur in de grafiek van DC status waarbij de accu dan weer bijgeladen moet worden.

 

 

 

 

 

 

 

Als je met de muis over de top van het groene vlak gaat of over de oranje/roze lijn, dan krijg je de details te zien van de spanning (in volts) of de stroom (in ampères).

Zo zag ik op een eerder moment dat de 230 V spanning nogal heen en weer ging tussen de 220 en 245, zonder dat er ogenschijnlijk veel stroom werd gebruikt. Dat is dus iets om eens in de gaten te houden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aanmaken van een Freeboard dashboard of het aanpassen daarvan is nog niet zo makkelijk, want je moet hier klaarblijkelijk wel wat programmeerkennis voor aan boord hebben.

Het werkt met zogenaamde JSON bestanden en daar heb ik nog nooit mee gewerkt, dat wordt dus wat experimenteren.

Dat wordt nog wat experimenteren

 

3 reacties

SeaSmart remote monitoring voor motorjacht Xanthiona – deel 4

Zo langzamerhand kom ik dicht bij het eindresultaat met de SeaSmart Enet module voor remote monitoring voor ons motorjacht Xanthiona. Zie het screenshot hieronder voor de informatie, zoals het binnenkomt op de HelmSmart cloud service:

Dicht bij eindresultaat

 

Tijdens een 3 uur online ondersteuningssessie vorige week met Joe Burke van Chetco Digital, werden er nog wat probleempjes gevonden, inmiddels zijn die door Joe en zijn team grotendeels opgelost.

Zelf moet ik nog het volgende oplossen:
-PGN 127508 (battery status). Deze wordt uitgestuurd door de Victron Quattro en door de BMV 700 accu monitor, waarbij beiden de instance 0 in hun PGN bericht vermelden. Dit resulteert in een fluctuerende ampere meter. Dit kan worden opgelost door in 1 van de 2 berichten de instance te veranderen. Volgens aanwijzingen van Victron kan dit, maar het lukt niet. Ik zal contact zoeken met Victron om dit op te lossen.

-PGN 65014 (AC_utility_phase _A). Dit bericht wordt door de Quattro 2 x verstuurd, 1 x voor de walstroom en 1 x voor de stroom die uit de Quattro komt, in dit geval beide met dezelfde naam. Dit bericht bevat geen instance nummer. Valt de walstroom uit, dan levert de Quattro nog steeds 230 V, maar dan omgevormd vanuit de accu’s. Een uitgevallen walstroom kan grote gevolgen hebben. Er moet dus onderscheid komen tussen de 2 berichten. Dit lukt Chetco Digital alleen als ze een verschillende naam binnen krijgen op de cloud service, bijvoorbeeld AC_utility_phase_A en AC_utility_phase_B.

Door Chetco Digital is er verder een oplossing gevonden om de tijd aan de onderkant van het dashboard weer te geven, hebben ze een klein berekeningsfoutje bij de alarminstellingen hersteld en hebben ze hun emailserver een schop verkocht, zodat nu de alarmemails ook binnen komen.

 

Zo heb ik voor de walstroom een alarm aangemaakt met een laagste waarde van 220 V en een hoogste van 245 V. Voor de service accu heb ik als minimale waarde 25 V en voor het maximum 28 V ingesteld. Dit resulteerde o.a. in de onderstaande alarmemails:

Maximale spanning 245 V voor walstroom bereikt

Max waarde 28 V voor de service accu overschreden

 

 

Aan de hand van de binnenkomende alarmberichten van de laatste 12 uur kan ik zien dat de walstroom nogal eens heen en weer gaat tussen de 220 en 245, een beetje vreemd, dit wil ik wat in de gaten houden. De enige melding van 28.5 V voor de service accu wordt veroorzaakt door het normale laadproces van de Victron Quattro, die 1 x in de zoveel tijd de laadspanning tijdelijk verhoogt.

Al met al ben ik erg tevreden over het behaalde resultaat met de 2e hands SeaSmart Enet voor remote monitoring. Veel dank gaat uit naar en een enorm compliment voor de ondersteuning door Joe Burke en zijn team van Chetco Digital. Ze zijn erg kundig, toegewijd en staan voor hun product.

3 reacties

SeaSmart remote monitoring voor motorjacht Xanthiona – deel 3

‘Remote monitoring’ blijkt moeilijker dan ik aanvankelijk dacht. Na redelijk wat onderzoek via het internet was ik tot de conclusie gekomen dat de SeaSmart Enet van Chetco Digital voor ons motorjacht Xanthiona, de beste oplossing leek om op afstand de waardes van de walstroom, de status van de service accu en het niveau van de diverse tanks te bekijken. Voor het onderzoek naar de diverse oplossingen, zie de eerdere artikelen: Status motorjacht Xanthion op afstand bewakenVerdere overwegingen remote monitoringAlternatieven voor remote monitoring.

SeaSmart Enet, rechtstreeks via ethernet gekoppeld aan bestaande router

De voordelen van de SeaSmart Enet waren vooral: geen abonnements of service kosten en geen extra draadloze of wifi-achtige apparaten. Als een redelijk hobbyist op het gebied van NMEA2000, lukte het de eerste keer niet om de (gebruikte) SeaSmart Enet de juiste informatie te laten publiceren op de cloud service HelmSmart van Chetco Digital, zie Seasmart remote monitoring – deel 1. Na het aanmaken van een account op de HelmSmart cloud service door Chetco Digital, had de 2e poging nog niet het gewenste effect. Het werd allemaal wel wat duidelijker hoe het werkte, zie Seasmart remote monitoring – deel 2. Andermaal contact met Joe Burke van Chetco Digital, leerde dat een correcte ‘timestamp’ noodzakelijk is voor HelmSmart om de door mij gewenste informatie te publiceren. Bovendien moet het basis element van de SeaSmart, een Actisense NGT1 NMEA2000-USB converter, worden ingesteld met de juiste parameters. Joe stelde voor een firmware update via een ‘support op afstand’ verbinding met mijn PC uit te voeren.

 

Ondersteuning met AnyDesk vanuit Oregon en 9 uur tijdverschil

Firmware update in actie

Met 9 uur tijdverschil met Oregon in het westen van de Verenigde Staten heeft Chetco Digital op afstand de SeaSmart Enet de  firmware van de SeaSmart ge-update. In eerste instantie lukte dit niet, maar na een verandering in de USB kabel en gebruik van specifieke firmware-tools, kon Chetco Digital de speciaal nieuw aangemaakte firmware uploaden. Het programma Anydesk was bij het contact op afstand en het uploaden van de firmware een uitstekend stukje gereedschap.

 

 

 

 

PGN 127505 voor vloeistof niveaus

Om meer inzicht te krijgen in de NMEA2000 informatie op het netwerk, heb ik bij de 3e poging van de SeaSmart Enet eerst met een andere Actisense NGT1 de boel eens bekeken. Dit gaf mij meer inzicht in de diverse PGNs, hun inhoud en welke PGNs ik nodig heb om de juiste informatie op de HelmSmart cloud service te krijgen.

Hetzelfde PGN 127505 zoals het aankomt op HelmSmart

 

 

 

 

 

 

 

 

De door mij gewenste PGNs met inhoud:

 

‘aan’ klikken van PGNs in Actisense

Ook kreeg ik door hoe je in de Actisense NGT1 de gewenste PGns moet ‘aan’ klikken. Dit resulteerde in binnenkomst van een aantal PGN berichten met de juiste inhoud op HelmSmart.

 

 

 

 

 

 

Binnenkomende PGNs op HelmSmart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De binnenkomende PGN berichten op de cloud service moeten worden omgezet naar een overzicht (dashboard) waar ik in 1 oogopslag de stand van zaken kan zien.

HelmSmart dashboard met enkele waardes

 

Er komen ook PGN berichten binnen, waarvan de inhoud niet correct lijkt, maar HelmSmart maakt nog een vertaalslag of hanteert een omrekenfactor, waarna de informatie correct moet worden weergegeven.

Helaas is nog niet alle gewenste informatie op het dashboard zichtbaar. Volgens Chetco Digital is de oorzaak hiervan, dat de ‘instances’ (een uniek nummer voor de data) te hoog zijn genummerd. HelmSmart verwerkt alleen data met instances van 0-2, de rest wordt genegeerd.

Komende week ga ik nog eens terug naar de Xanthiona om met NMEAreader de interne Actisense van de SeaSmart , de instances zodanig te hernummeren dat de juiste PGNs aankomen op HelmSmart.

Met de juiste informatie is het dan mogelijk om diverse alarmenmeldingen in te stellen, waarbij je dan via SMS of email een alarm krijgt of een spanning te hoog of te laag is ofdat een tank vol of leeg dreigt te raken en actie noodzakelijk is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 reactie

SeaSmart remote monitoring voor motorjacht Xanthiona – deel 2

 

SeaSmart Enet, rechtstreeks via ethernet gekoppeld aan bestaande router

De eerste poging om met de SeaSmart Enet een aantal waardes (walstroom, status service accu, status tanks) van ons motorjacht Xanthiona op afstand te bekijken was niet succesvol, zie vorig bericht. Joe Burke van Chetco Digital, de producent van de SeaSmart, reageerde vanuit de VS snel op mijn bevindingen van de 1e poging. De uitvoering van de SeaSmart Enet die ik gebruikt heb gekocht is gebaseerd op de Actisense NGT-1 NMEA2000-USB converter. Volgens Joe kan ik met de Actisense NMEAReader software de PGNs aanpassen. Hij stuurde de laatste versie van de software mee in de email. Het is me nog niet duidelijk geworden hoe ik met deze software PGNs kan toevoegen aan de SeaSmart.

 

 

 

Nu meer informatie op het dashboard

Het is me bij de tweede poging afgelopen week gelukt om meer informatie vanuit de SeaSmart op het lokale (browser) dashboard te krijgen. Door bijvoorbeeld bij de PGN 12705, tank niveau, het juiste ‘instance’ nummer te kiezen uit een lange lijst met beschikbare ‘instances’ heb ik nu ook de niveaus van de tank voor de diesel voor de motor, de drinkwatertank en vuilwatertank zichtbaar op het dashboard.

Op de witte lijn onder het dashboard moet automatisch een datum en tijd komen (timestamp). Ik probeer in de configuratie een aantal verschillende typen timestamps (NTP, GLONASS, etc.), maar het verschijnt niet onder in het dashboard.

 

 

 

 

Binnenkomende berichten op de HelmSmart cloud service

Joe Burke vertelde ook dat om op de HelmSmart cloud service informatie te kunnen plaatsen moet Chetco eerst voor mij een account aanmaken, waarmee het unieke identificatienummer van de SeaSmart aan mijn account/emailadres wordt gekoppeld.

Account is inmiddels aangemaakt, ik kan inloggen en ik zie dat mijn SeaSmart gekoppeld is.

De reden dat ik de eerste keer wel wat op de HelmSmart site zag, was volgens Joe omdat er standaard een demo account is, waarmee potentiele gebruikers wat kunnen uitproberen.

Berichten die nu vanaf de SeaSmart via internet worden verstuurt naar de HelmSmart cloud service komen aan en zijn live te volgen. Het lukt me echter niet om ook de informatie op het dashboard te krijgen.

Er zijn 2 zaken die opvallen; de PGN ac_utility_basic_phase_a, die de waardes bevat van de 230 V (walstroom) komt wel door op de cloud service, terwijl deze lokaal niet zichtbaar was. Op zich geen punt, want ik wil de informatie juist alleen op afstand bekijken, lokaal op de boot is niet nodig. Het andere wat opvalt is dat de datum sterk afwijkt van de datum van nu en ook de tijd wijkt af. Ik email Joe Burke van Chetco Digital mijn bevindingen van de tweede poging en uit zijn snelle reaktie terug blijkt dat alles staat en valt met de timestamp. Geen timestamp, dan kun je ook niks doen met de data op de cloud server. De gekochte SeaSmart moet hoe dan ook volgens Joe, een nieuwe firmware update krijgen. De ondersteuning van Chetco Digital gaat zo ver dat ze specifiek voor mijn SeaSmart diezelfde avond nog een nieuwe firmware aanmaken en naar mij mailen samen met wat ondersteunende documenten hoe je de firmware moet updaten. Dit kan onder andere door direct software op de SD kaart te plaatsen, via een USB kabel, via de browser en via FTP. Verder stellen ze voor om via het internet een connectie te maken met mijn PC en me te assisteren bij de update. Ik ben zeer tevreden over de verregaande ondersteuning die zij bieden. Volgende week poging 3.

2 reacties

SeaSmart remote monitoring voor motorjacht Xanthiona -1

 

SeaSmart Enet, rechtstreeks via ethernet gekoppeld aan bestaande router

Vorige week heb ik geprobeerd de SeaSmart Enet module werkend te krijgen om op afstand een aantal waardes (walstroom, status van de service accu en de tanks) van ons motorjacht Xanthiona te bekijken. In de vorige artikelen Status Xanthiona op afstand bekijkenVerdere overweging remote monitoring en Alternatieven remote monitoring schreef ik dat mijn keuze uiteindelijk viel op de SeaSmart Enet vanwege de rechtstreekse ethernet koppeling met de bestaande router en omdat er geen extra draadloze verbinding is en er zijn geen verdere (abonnements)kosten. Het principe van de SeaSmart is dat de informatie vanaf de Xanthiona via internet wordt verzonden naar de Helmsmart cloud service, waarna je met een PC of smartphone inlogt op de cloud service om de waardes te bekijken.

De (gebruikte) SeaSmart Enet uit Frankrijk, is nu aangesloten op het deel van het NMEA2000 netwerk dat continue aan staat. Tot nu toe werd de status van de service accu, de walstroom en de status van de tanks op dit deel van het netwerk op een Czone schermpje weergegeven. Prima als je aan boord bent, maar ik wil dit ook graag vanaf thuis of onderweg bekijken en ik wil vooral een waarschuwing krijgen als er iets mis is. Om dit mogelijk te maken moet de SeaSmart met de juiste waardes worden ingesteld. Zodra je het IP-adres weet, waarmee de SeaSmart is aangesloten op de bestaande router, kun je met dit IP-adres via een browser applicatie inloggen op het apparaat.

Pushsmart Instellen op configuratie scherm

Na het inloggen kom je op de home-pagina, waarna je kunt kiezen om de weer te geven informatie aan te passen of de configuratie aan te passen. In het configuratiescherm stel je o.a. de publicatieservice (PushSmart) in en de gateway die de SeaSmart moet gebruiken om de informatie te versturen naar de cloud service. Ook kun je instellen hoe vaak de informatie moet worden verzonden.

Aanpassen dashboard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de pagina voor de lokale weergave van alle informatie, het dashboard, kun je onder andere de vorm en de kleuren van de meters aan passen. Verder moet je hier vooral de juiste NMEA200 berichten (PGN) zien te vinden met de juiste waardes en deze moet je koppelen aan 1 van de meters op het dashboard.

4 waardes op het dashboard

 

 

 

 

Na wat prutsen krijg ik 4 waardes op het dashboard. De stand (in precentages) van de tank voor de verwarming, de laadtoestand van de service accu (in percentages), de hoeveelheid stroom naar/uit de service accu (in Amperes) en de spanning van de service accu, uiteraard in Volts.

 

De waardes van de 230 V walstroom en de 230 V die uit de Victron Quattro omvormer/lader komt, kan ik niet zichtbaar maken. Klaarblijkelijk kan de SeaSmart deze waardes niet verwerken. De juiste PGN (nr 65013/65015/65016 , AC utility Phase A) komt niet in de lijst van beschikbare PGNs voor. De SeaSmart heeft hier waarschijnlijk een firmware update voor nodig. Ik zal in overleg met de fabrikant Chetco Digital uitzoeken hoe dat moet.

 

 

 

 

HelmSmart menu op de cloud service

Lijst van lokaal beschikbare PGNs

De informatie van de SeaSmart wordt verzonden naar de HelmSmart.net cloud service. Met een emailadres moet je hier inloggen en zou in principe de informatie, verzonden door de SeaSmart, zichtbaar moeten worden. In eerste instantie probeer ik via het configuratie menu mijn eigen SeaSmart toe te voegen en te koppelen aan de account. Dit lukt niet en na een aantal pogingen wordt wel een dashboard zichtbaar, maar die kan ik niet aanpassen en ik zie ook niet de 4 waardes die ik lokaal wel zag. Het dasboard lijkt op dezelfde manier aangepast te kunnen worden, maar op het moment dat ik een PGN wil koppelen aan 1 van de meters op het dashboard, lijken ze allemaal niet aan te kiezen, ze zijn ‘greyed out’.

Ik zal de fabrikant emailen met mijn bevindingen en hoop dat met hun support het allemaal gaat werken.

 

 

 

3 reacties

Alternatieven voor remote monitoring status motorjacht Xanthiona

Na veel zoeken en lezen op het internet en lang prakkezeren kwam ik tot de conclusie dat er ook nog een aantal alternatieven zijn om de voor mij belangrijkste parameters van ons motorjacht Xanthiona op afstand te kunnen zien. In het artikel Status motorjacht Xanthiona op afstand monitoren en Verdere overwegingen remote monitoring motorjacht Xanthiona beschreef ik al een aantal mogelijkheden, waarbij mijn voorlopige conclusie was dat de gateway interface SeaSmart Enet vooralsnog de beste oplossing lijkt. De SeaSmart Enet wordt direct via ethernet aan de bestaande router gekoppeld en direct aan het NMEA2000 netwerk. Seasmart biedt met Helmsmart een gratis cloud service waar allerlei alarmen met bijbehorende alarmmelding kunnen worden ingesteld. Ook lijkt de SeaSmart Enet de meeste NMEA2000 berichten (PGNs) te ondersteunen.

Er zijn producten die maar een beperkt aantal PGNs ondersteunen. De informatie die je wilt zien kan de keuze van het product bepalen. De Yacht Device YDWG-02 die zo vernuftig, klein en eenvoudig leek beperkt zich bijvoorbeeld tot de volgende PGNs:

130311 Environmental Parameters
130312 Temperature
130313 Humidity
130314 Actual Pressure
130316 Temperature, Extended Range
129038 AIS Class A Position Report
129039 AIS Class B Position Report
129040 AIS Class B Extended Position Report
129041 AIS Aids to Navigation (AtoN) Report
129793 AIS UTC and Date Report
129794 AIS Class A Static and Voyage Related Data
129798 AIS SAR Aircraft Position Report
129809 AIS Class B «CS» Static Data Report,Part A
129810 AIS Class B «CS» Static Data Report, Part B

Geen van de PGNs van de Yacht Device YDWG-02 ben ik in geinteresseerd om op afstand te zien, op dit moment dus geen kandidaat meer. Meestal zal de fabrikant op een later moment met een firmware update zijn PGN set uitbreiden.

Ik interesseer me vooral in de walstroom, de status van de service accu en het niveau van de tanks, dat omvat o.a. de volgende PGNs:

127501 Switch Status
127502 Switch Control
127503 AC Input Status
127504 AC Output Status
127505 Fuel Level
127506 DC Detailed
127507 Charger Status
127508 Battery Status
127509 Inverter Status

Dit zijn overigens PGNs die de SeaSmart Enet in ieder geval kan verwerken. Echter nou lees ik bij Victron en de NMEA organisatie weer dat 127502, 127503, 127504, 127507 en 127509 deprecated zijn (dat wil zeggen ze zijn obsolete en superseded by andere PGNs). Zo is de 127502 vervangen door 127501. Er blijven voor mij over: 127501, 127505, 127506 en 127508. De inhoud van de berichten staat hier onder:

PGN Name Content
127501 Switch Status Binary Device Bank Instance, status 1 – 28
127505 Fuel Level Fluid Instance, Fluid Type, Fluid Level, Tank capacity
127506 DC Detailed DC instance, DC type, State of charge, State of health, time remaining, voltage ripple, amp hours
127508 Battery Status Battery instance, Voltage, Current, Case temperature, Sequence id

Dit stemt niet volledig overeen met wat ik op mijn Czone schermpje zie, daar heb ik o.a. 2 x Victron AC status met het voltage en de hoeveelheid stroom, waarvan ik weet dat de bovenste de 230V output is van mijn Victron Quattro en de onderste de 230V input (en dus de walstroom) van de Quattro. Volgens de lijst zou dat dan 127503 en 127504 kunnen zijn, waarvan werd gezegd dat die deprecated waren. Erg duidelijk is het allemaal niet. Deze week ga ik via de software eens kijken welke PGNs daadwerkelijk worden verstuurd over het NMEA2000 netwerk.

Terug naar de alternatieve oplossingen die ik deels via internet vond. Het zijn er 5: Czone Touch 5 display, Simrad GO5, Mastervolt Gateway Interface en USB naar PC en ?.

Alternatief 1: Czone Touch 5

Czone Touch 5, machtig mooi scherm

Zoals eerder beschreven heeft de Xanthiona een ‘distributed power’ systeem van Czone, waarbij dikke stroomkabels naar een vijftal modules lopen verspreid over het jacht en op elke module zijn de lokale gebruikers aangesloten (6 per module). De modules zijn onderling gekoppeld via NMEA2000 en aangesloten op de Simrad kaartplotters met ingebouwde Czone software, een 3.5 inch Czone schermpje en via een USB gateway op een navigatiePC. Het huidige Czone schermpje is net groot genoeg om 5 statusregels te tonen en ik moet even scrollen om de overige 2 te zien.

Ik had me al eens verdiept in een ander schermpje om in 1 oogopslag alle 7 statusregels in 1 keer te zien. Ik liep aan tegen de Czone Touch 5, een machtig mooi scherm met veel mogelijkheden. En een flink prijskaartje, +/- $1000-1200 + importbelasting + BTW. Dit 5 inch Czone scherm heeft een ingebouwd wifi, dat in client mode kan worden aangesloten op de bestaande router.

Czone favorieten

Dan zou ik in principe met een PC/smartphone en een browser via een externe internet verbinding naar de router de informatie van de Touch 5 op afstand moeten kunnen zien. Ik verwacht dat op afstand ook nog zaken kan aan of uit zetten. Het nadeel van dit alternatief is natuurlijk wel weer het extra draadloze apparaat dat aan staat.

Via de favorieten pagina kun je de informatie groeperen die je direct wilt zien.

Alternatief 2: Simrad GO5

Simrad GO5 XSE, ook mooi, veel mogelijkheden

 

Uit kostenoverweging had ik in een vroeg stadium al besloten om geen grote (en vooral dure) Czone schermen op te nemen in het ‘distributed power’ systeem (zie boven). Ik had toch een 2-tal kaartplotters nodig en Simrad heeft die in een aantal maten met ingebouwde Czone software. Zo heb ik op de flying bridge een 12 inch en beneden bij de stuurstand een 7 inch. Met de Czone software in de Simrad heb ik genoeg mogelijkheden om mijn apparatuur digitaal te schakelen en diverse informatie van het NMEA2000 netwerk zichtbar te maken. Een nieuwere 5 inch versie van Simrad, de GO5 XSE, heeft ook de Czone software aan boord en ook wifi. Met wifi in client mode kan de GO5 contact maken met het router en als je de router extern benadert via het internet zou je in principe de nodige informatie kunnen zien.

Simrad GO5 aanpasbaar dashboard

In het Czone deel van de Simrad GO5 XSE kun je wel aanpassingen maken op een pagina, maar tot in hoeverre dat een beeld levert met alle voor mij interessante informatie op 1 pagina is nog niet duidelijk. Bij de huidige 12 en 7 inch versie moet ik, voor zover ik weet, schakelen tussen verschillend pagina’s om de noodzakelijke informatie te zien. Bepaalde zaken aan of uit zetten met de Czone software, is volgens de Simrad handleiding uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan. Nadeel bij deze alternatieve oplossing is ook weer de extra draadloze verbinding. Wel een stuk goedkoper, ca. 550 euro nieuw, 2ehands voor ca. 400 euro.

Alternatief 3: Mastervolt Wireless Interface (WI)

Mastervolt WI met directe Czone en ethernet aansluiting

Al eerder was ik een keer de Mastervolt Wireless Interface tegengekomen, maar omdat ze alleen maar over de Ipad praten, had ik geen interesse (ik ben absoluut geen Apple/Ipad fan). Het prijskaartje van rond 1280 euro schrikt wat af, echter de koppeling met een RJ45 kabel naar de bestaande router en de directe Czone koppeling maakt het toch interessant genoeg om me verder in deze gateway te verdiepen. De handleiding heeft het alleen over het verbinden van een Ipad met het ding, een Android smartphone of PC worden niet genoemd.

Monitoren op een Ipad van Czone toestand via een Mastervolt WI

Als de wifi is uitgeschakeld en het apparaat is met een ethernet kabel met de router verbonden, dan kun je met een Ipad en de Czone/Mastervolt app via de routerverbinding de ingebouwde Czone server benaderen. Je krijgt dan overzichten die vergelijkbaar zijn met de eerder genoemde Czone Touch 5 (zie boven). Er zijn diverse overzichten mogelijk en ik ga er van uit dat je ook weer een favorieten pagina kunt maken. Nadeel: duur en ik heb geen Ipad, voordeel: interessant, directe verbinding met Czone en router.

Alternatief 4: USB en PC

Actisense NGT-1 USB-NMEA converter voor PC

Getriggerd door iets wat op 1 van de vele webpagina’s stond over remote monitoring, bedacht ik dat het ook met een USB naar NMEA2000 converter mogelijk moet zijn om informatie van het NMEA2000 netwerk op een PC te zien. In het deel van mijn NMEA2000 netwerk dat 24 uur per dag aanstaat is geen USB-NMEA converter opgenomen. Er zijn 2 converters in het deel wat aan staat tijdens het varen: de Maretron USB100 en de Actisense NGT1.

Raspberry Pi 24 uur per dag aan moet makkelijk kunnen

1 van de 2 kan worden verplaatst naar het deel van het NMEA2000 netwerk dat 24 uur per dag aan staat.Dan moet er ook een PC 24 uur per dag aan staan, dat kan bijvoorbeeld een ventilatorloze (fanless) PC zijn of een RaspberryPi. Een fanless PC bouw ik voor ca. 500 euro een overbodige RaspberryPi heeft mijn zoon nog ergens liggen. Bij beide mogelijkheden wordt er rechtstreeks via ethernet gekoppeld naar de bestaande router. Even vanaf afstand de router benaderen en de informatie is beschikbaar.

Alternatief 5: bellen of Whatsappen

Waarom moeilijk als het makkelijk kan via Whatsapp

Waarom moet het nou allemaal zo moeilijk? De meest eenvoudige oplossing is gewoon elke dag even bellen met de huidige bewoners van de Xanthiona of ze even een WhatsApp berichtje laten sturen met de statusinformatie. Goedkoop, makkelijk, kant en klare oplossing.

Eh nee, dat is te simpel. Wij van de jachten met allele technische snufjes houden van meer ingewikkelde oplossingen. Als het dan na dagen pielen en prutsen eindelijk werkt, weten we dat ons geld goed besteed is.

 

Hoe verder?

SeaSmart Enet, rechtstreeks via ethernet gekoppeld aan bestaande router

Voorlopig blijf ik bij mijn eerdere conclusie, dat voor mij de SeaSmart Enet de beste oplossing lijkt om op afstand de status van een aantal parameter van de Xanthiona te zien. De SeaSmat Enet hangt met de ethernet kabel rechtstreeks aan de router en NMEA2000 kabel direct aan het NMEA2000 netwerk. Hij stuurt de interessante NMEA2000 informatie via de bestaande internet verbinding naar de Helmsmart cloud service. Waar ik ook ben, met een PC of smartphone met internet verbinding moet ik de noodzakelijk informatie op de cloud service kunnen zien. Met deze oplossing is er geen extra draadloos apparaat, geen GPRS/GSM/4G kosten, geen andere abonnementskosten, geen gedoe met extern benaderen van de router en voorlopig lijkt Seasmart Enet de meest uitgebreide PGN set te hebben. Dat ik dan toevallig een gebruikte SeaSmart Enet kan kopen voor 250 euro is ‘besides the point’.

4 reacties

Verdere overwegingen Remote Monitoring status motorjacht Xanthiona

In het vorige bericht Status motorjacht Xanthiona op afstand bewaken beschreef ik de behoefte om op afstand bepaalde parameters van ons motorjacht Xanthiona, zoals toestand service accu, walstroom en het niveau van de tanks, te kunnen bekijken. Deze informatie komt uit een NMEA2000 netwerk en is op het jacht zelf zichtbaar op en schermpje. Nu wil ik dit vanuit thuis op een PC of onderweg via een smartphone bekijken en ik wil nadat ik bepaalde alarmen heb ingesteld, altijd een melding krijgen op mijn smartphone.

NMEA2000 informatie op afstand bekijken

In mijn speurtocht op het internet naar een goede oplossing kwam ik 4 soorten producten tegen;
1) producten die met allerlei eigen sensoren de informatie lokaal op het jacht draadloos ter beschikking maken, zodat je het op een Ipad of smartphone kunt bekijken
2) producten die met allerlei eigen sensoren de informatie via een GPRS/GSM/4G verbinding de NMEA2000 informatie doorsturen als text (SMS) berichten doorsturen naar een smartphone
3) producten die via een GPRS/GSM/4G verbinding de NMEA2000 informatie doorsturen naar een cloud service waar je moet inloggen om de informatie te zien
4) producten die rechtstreeks worden gekoppeld aan een bestaande internet verbinding aan boord en de NMEA2000 informatie door sturen naar een cloud service, of waar je mogelijk vanaf buiten via internet verbinding kunt maken met het apparaat. Het apparaat heeft een webbrowser functionaliteit die de gewenste informatie zichtbaar maakt.

Categorie 1 en 2 producten ben ik niet in geinteresseerd, omdat de Xanthiona een NMEA2000 netwerk heeft die al alle informatie bevat.

Sentinel
De Sentinel Boat Monitor die ik in het vorige artikel al besprak, valt in categorie 3.

Sentinel module

Het is een compact apparaatje en lijkt gebruikersvriendelijk. Na de aanschafkosten (489 euro), jaarlijkse abonnementkosten 120 euro. Echter ik wil zo weinig mogelijke draadloze apparaten aan boord in verband met de kans op interferentie (bepaalde frequenties die invloed op elkaar uitoefenen). Zo leidde afgelopen zomer vermoedelijk interferentie tot het spontaan draaien van boeg- en hekschroef (ongelooflijk, maar waar) met als resultaat een klein beetje schade aan een naastgelegen jacht. Minder is dus beter.

Van categorie 4 noemde ik in het vorig artikel al:
Maretron IPG100
SeaSmart Enet

Zie vorig artikel voor aanvullende informatie en voor- en nadelen.

Na een tip en een verdere speurtocht op het internet kwam ik ook nog tegen:
Yacht Device NMEA2000 Wifi Gateway YDWG-02
Digital Yacht iKommunicate

In principe zijn de Maretron IPG100, de Seasmart Enet, de Yacht Device YDWG-02 en de iKommunicate van Digital Yacht allemaal een gateway die de NMEA2000 informatie lokaal beschikbaar maken, de NMEA2000 informatie doorsturen naar een cloud service waar het kan worden ingezien of de NMEA2000 informatie kan extern vanaf het internet worden benaderd.

SeaSmart Enet, rechtstreeks via ethernet gekoppeld aan bestaande router

SeaSmart
De SeaSmart Enet wordt via een ethernet kabel rechtstreeks gekoppeld aan een bestaande router aan boord. Je kunt dan extern via het internet de informatie via een ingebouwde browser bekijken. De informatie kan ook worden doorgestuurd naar een cloud service, waar je alarm niveaus en alarmmeldingen kunt instellen. Toevallig zag ik een 2e handse SeaSmart aangeboden. In eerste instantie bleek dat de SeaSmart maar een beperkt aantal PGNs (de separate berichten met informatie) van NMEA2000 verwerkt en de rest negeert. Na contact met SeaSmart blijkt dat ze de set aan PGNs recentelijk hebben uitgebreid, ze weten echter niet zeker of het 2e handse apparaat uitgebreid kan worden via een firmware update. De Helmsmart cloud service die SeaSmart biedt lijkt gratis en geeft de mogelijkheid voor het instellen van alarmen.

Maretron IPG100

 

Maretron
De Martetron IPG100, die ook rechtstreeks via ethernet aan de router kan worden gekoppeld, lijkt alle PGNs beschikbaar te maken. Ook met dit apparaat kun je extern via het internet de informatie via een ingebouwde browser bekijken. De Martron biedt ook een cloud service voor het bekijken van informatie, instellen  alarm niveaus en alarmmeldingen. Om de informatie zichtbaar te krijgen moet je de N2KView software kopen. Wil je dit via hun cloud service bekijken, dan zit daar een jaarabonnement aan vast (vanaf $ 295 per jaar). Als je de IPG100 extern via internet benadert, dan omzeil je de jaarlijkse kosten.

 

Yacht Device YDWG-02: vernuftig

Yacht Device
Het Yacht Device NMEA2000 Wifi Gateway YDWG-02 apparaatje ziet er vernuftig en klein uit. De dealers in Nederland van het goedkope apparaatje (189 euro) worden genoemd op de site van SlimSchip.nl. Het wordt direct geschroefd op een bestaande NMEA2000 aansluiting en zend via wifi de informatie lokaal uit in de access point mode. Via de ingebouwde browser kun je de NMEA2000 informatie bekijken. Uit de handleiding blijkt dat de gateway via client mode aan een bestaand wifi netwerk (router) kan worden gekoppeld en dus extern via internet te benaderen moet zijn. Ik heb nog niets gelezen over cloud service en het instellen van alarmen. Wel zou dit product dus weer een draadloze gebruiker er bij voegen met een extra wifi netwerk, waardoor de kans op interferentie verder toe neemt.

 

Digital Yacht
De Digital Yacht iKommunicate is een intelligente gateway met het oogmerk om onderdeel te zijn van “Internet of Things”. Niet duur: $ 300.

Digital Yacht iKommunicate, de ultieme toekomst?

De NMEA2000 informatie wordt intern geconverteerd naar de Signal K de nieuwe “open” HTML5 gebaseerde internet data formaat, waarmee Digital Yacht claimt de eerste te zijn die hier gebruik van maakt: ‘a whole new world of social and connected boating will now be possible’. De iKommunicte can via ethernet rechtstreeks worden gekoppeld aan een bestaande router aan boord. Er zijn een aantal web apps in het apparaat beschikbaar om de informatie zichtbaar te maken. Via een 8 GB SD kaart is het mogelijk data en apps op te slaan. Met het hele Signal K gebeuren gaat dit apparaat zo langzamerhand iets boven mijn pet en met de “Internet of Things” weet ik niet of ik straks blij moet zijn als een slimme hacker mijn boot naar links stuurt terwijl ik liever rechtdoor ga.

Conclusie:
Om de NMEA2000 informatie op afstand te kunnen monitoren zijn er dus een aantal oplossingen, mijn voorkeur gaat uit naar een oplossing met rechtstreekse ethernet koppeling aan het bestaande router: Maretron IPG100, SeaSmart Enet en Digital Yacht iKommunicate. Het liefst met cloud service voor aanvullende instellingen voor alarmen, maar zonder bijkomende jaarlijkse kosten: SeaSmart Enet en Digital Yacht iKommunicate. En nog een beetje begrijpbaar: SeaSmart Enet.

Het enige probleem waar ik nog geen oplossing voor heb, is hoe benader ik vanaf afstand via het internet mijn bestaande router aan boord van de Xanthiona? In het verleden ben ik daar nog steeds niet in geslaagd. Na een tip moet ik het vermoedelijk zoeken in een VPN verbinding. Inmiddels daar wat over gelezen op het internet, maar ik heb geen IT cursus gevolgd, dus dat zal nog wel wat prutsen worden. Later meer over de VPN.

 

 

5 reacties

Status motorjacht Xanthiona op afstand bewaken (remote monitoring)

Afgelopen week was er een probleem met de stroom op ons motorjacht Xanthiona. De Xanthiona ligt momenteel in Rotterdam en is bewoond, maar op afstand kan ik niet zien hoe het staat met de walstroom, de staat van de accus en of er tanks vol of leeg zijn. Via de telefoon kon ik met hulp van de bewoner niet vaststellen wat het probleem was. Dus even op en neer naar Rotterdam met de auto. Uiteindelijk bleek de Victron Quattro in ‘error’ te zijn, mogelijk doordat de service accu inmiddels flink leeg was en de Victron te lang ‘bulk’ had geladen. Simpel uit/aan van de Quattro lostte het probleem op en hij ging weer vrolijk door met laden.

Ik kreeg nu wel de behoefte om de stroomvoorziening op afstand te willen bewaken. Na 4 uur zoeken en lezen op het internet zie ik een aantal opties.

Optie 1

Victron Global Remote

Victron heeft de Global Remote, dit is een GSM/GPRS modem. De Global Remote kan verbonden worden via de MK2 interface op de VE-bus aansluiting van de Victron Quattro. Ook kan de accumonitor BMV600/700 via de BMV datalink worden aangesloten op Global Remote. De status en alarmen worden via SMS tekst berichten doorgegeven aan een mobiele telefoon. De gelogde data kan ook via GPRS/GSM/4G verbinding naar het Victron portal worden doorgestuurd, waar alle gegevens gelezen kunnen worden.

Victron Ethernet Remote

Er is ook een versie met een ethernet aansluiting, de Global Ethernet Remote. De Ethernet Remote heeft dezelfde functies als de Global Remote. Een extra functie van de Ethernet Remote is de mogelijkheid tot aansluiting op een LAN-netwerk met een speciale kabel. Op deze manier kan de Ethernet Remote worden aangesloten op het internet zonder een SIM-kaart.

De Victron Ethernet Remote kan mogelijk via de ethernet poort direct worden aangesloten op de bestaande router die ik aan boord heb voor een permanente internet verbinding aan boord. Deze Teltonika router levert normaliter of via een vaste internet internet verbinding (in de haven van Rotterdam bijvoorbeeld) of via een mobiele 4G verbinding WIFI tijdens het varen.

Nadeel: naast de mogelijke kosten voor het gebruik van een mobiele verbinding, is een nadeel vooral dat je alleen de Victron informatie van de status van de walstroom, de accu en de laadtoestand door krijgt. De niveaus van de tanks, die via het NMEA2000 network worden gecommuniceerd, kun je dus niet zien.

Voorbeeld Victron portal

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn nogal wat leveranciers die een systeem aanbieden die via GSM/GPRS werken. Allemaal een eigen kastje met eigen sensoren, veelal volgens de laatste trend draadloos. Geen leverancier die zich druk maakt over interferentie met andere draadloze apparatuur aan boord. Ook wordt er weinig nagedacht over integratie met reeds bestaande systemen aan boord, zoals het NMEA2000 netwerk. Ik ben niet onder de indruk. Een paar voorbeelden:
MyBoatStatus
YachtWatchman
BoatCommand
GOST
BoatAware
BleuTraker
SirenMarine

Optie 2

Noodzakelijke informatie op het Czone beeldscherm

Het nadeel van optie 1 (geen status van niveau van de tanks) leidt tot een mogelijke oplossing met een aansluiting op het NMEA2000 netwerk. Alle informatie van de walstroom, de accu en de laadtoestand is ook op het NMEA2000 netwerk beschikbaar. Normaliter wordt dit op de Xanthiona zichtbaar gemaakt op het Czone schermpje. Deze informatie wil ik dus op afstand op een mobiele telefoon of PC kunnen zien.

Sentinel module

Op het internet vind ik het product Sentinel Marine. Het is een compact kastje waar het NMEA2000 netwerk op wordt aangesloten en via GSM/GPRS/4G wordt de informatie doorgestuurd naar een app op de mobiele telefoon/tablet of naar een webserver waar de informatie beschikbaar is. Er zijn een aantal varianten van de Sentinel module die verder ook GPS tracking biedt. Ook kan er een deur of bilge alarm op de module worden aangesloten. Omdat de Xanthiona een stalen schip is, is een externe GSM antenne noodzakelijk. Op de website van de Nederlandse leverancier, de Stille Boot, lees ik dat er ook iets met Czone gedaan wordt, wat precies is nog niet duidelijk.

Nadeel: kosten voor uitbreiding van de mogelijkheden en jaarlijkse kosten voor de GSM/GPRS/4G verbinding.

Voorbeeld Sentinel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simrad GoFree

Optie 3: In een enthousiaste bui had ik ook al eens een Simrad GoFree wifi module gekocht. Het hele navigatiesysteem van de Xanthiona bestaat uit Simrad onderdelen, dus met die GoFree dacht ik wel iets slims te kunnen doen. Bij het lezen van de handleiding blijkt dat de GoFree vooral bedoeld is om de informatie van de Simrad schermen via wifi op de boot beschikbaar te maken op een mobiele telefoon of een tablet (access point mode). Hier zie ik het nut niet van. De NMEA2000 informatie is normaal wel op de Simrad schermen zichtbaar, maar als je niet vaart staan de schermen uit en kan de informatie niet via de GoFree zichtbaar worden gemaakt. De GoFree geeft mij ook niet de mogelijkheid om de info op afstand te bekijken. Wel kun je met de GoFree het internet op en zodoende eventuele updates binnen halen (client mode). Geen optie dus.

Er zijn diverse fabrikanten die een wifi-achtige oplossing bieden, maar het beperkt zich meestal tot het zichtbaar maken van de informatie op een tablet of een smartphone OP de boot. Zoals gezegd, daar zie ik het nut niet van. Er zijn duizenden euros geinvesteerd om een goed navigatiesysteem beschikbaar te hebben bij de stuurstand, dan heeft het weinig zin om dit dan ook nog op een tablet zichtbaar te maken, alsof je bij de stuurstand weg zou kunnen lopen en met je tablet in de hand de boot kunt bedienen. Dit nog even los van de nodige technische complicaties en kans op interferentie.

 

Maretron IPG100

Optie 4: een internet protocol gateway in combinatie met een cloud service is ook een optie. Deze is vergelijkbaar met de Victron Ethernet Remote, maar levert alle NMEA2000 informatie. Maretron heeft de Maretron IPG100. Deze wordt gekoppeld aan het NMEA2000 netwerk en via ethernet aan de Teltonica router. Via de Maretron Real Time Cloud service kun je op je tablet of smartphone alle NMEA2000 informatie bekijken. Een uitgebreide mogelijkheid bied Maretron met de MBB300C die ook GPS tracking levert.

Om GPS tracking met de IPG100 mogelijk te maken, moet de huidige NMEA2000 GPS uit het 2de deel (wat alleen aan staat als er gevaren wordt) van het NMEA2000 netwerk worden gehaald en moet worden gekoppeld aan het 1e deel dat 24 uur per dag aan staat.

Maretron cloud service

 

Er zijn meerdere leveranciers die een vergelijkbare internet gateway in combinatie met een cloud service bieden, zoals bijvoorbeeld SeaSmart met zijn SeaSmart E-net. De configuratie ziet er dan als volgt uit:

SeaSmart E-net

 

 

 

 

 

 

SeaSmart heeft o.a. de HelmSmart cloud service.

 

 

 

 

Beste oplossing (vooralsnog):

De beste oplossing lijkt me vooralsnog optie 4: een internet gateway in combinatie met een cloud service. Dit zou bijvoorbeeld de Maretron IPG100 of de Seasmart ENet kunnen zijn. Nadeel van de Maretron is de wat hogere prijs (800 euro versus 495 dollar, alhoewel na importbelasting en BTW zal de 495 dollar ook wel richting 800 euro gaan). Voordelen van deze oplossing:
-alle NMEA2000 informatie op afstand te bekijken
-instellen van alarmen mogelijk
-geen extra antennes (minder kans op interferentie)
-geen extra kosten voor mobiel gebruik van het internet
-vergaande integratie van systemen
-GPS tracking/Geofencing mogelijk

6 reacties